Praca, która – w moim odczuciu –
jest bez wątpienia kamieniem milowym
w formułowaniu wiedzy na temat ryzyka operacyjnego
w części dotyczącej ryzyka prawnego.
Przejdź do informacji rozszerzonej

Dla kogo?

  • Dla prawników korporacyjnych oraz osób zarządzających ryzykiem prawnym.
  • Dla kadry kierowniczej i pracowników banków lub innych instytucji.
  • Dla adwokatów, radców prawnych i osób związanych z prowadzeniem kancelarii prawnych.
  • Dla osób zajmujących się tematyką compliance.
  • Dla naukowców badających relacje prawa i zarządzania.
  • Dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.
Historia powstania książkiprzejście do wyróżników
Historia powstania książki

Ryzyko prawne to temat często ignorowany w literaturze prawniczej, choć nie można przecenić jego znaczenia dla bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej. Moja książka wypełnia tę lukę. W prosty sposób, opierając się na analizie naukowej, opisałam w niej zarządzanie ryzykiem prawnym w polskim sektorze bankowym. Praca uwzględnia obowiązujące regulacje, teoretyczne podstawy, realia biznesowe oraz sytuacje kryzysowe związane z zakłóceniami ciągłości działania banków. Wypracowane przeze mnie wnioski nadają się do zastosowania w każdej firmie zmagającej się z zarządzaniem ryzykiem prawnym.

2023
2022
2020-2021
2019
2018
2017
2008
2003
Przekierowanie do profilu linkedin
„Zapraszam do kontaktu”