Prowadzę szkolenia i wykłady z zakresu corporate governance, outsourcingu regulowanego, norm ostrożnościowych, zarządzania projektami prawnymi i zarządzania ryzykiem prawnym.

Przygotowuję i koordynuję cykle szkoleniowe dla departamentów prawnych, obejmujące zagadnienia merytoryczne i umiejętności miękkie.

Zrealizowane i zaplanowane szkolenia

W planie

15 września 2023 r.
III Forum Legal Design – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Zrealizowane

19 czerwca 2023 r.
Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości – szkolenie dla Departamentu Prawnego Banku Ochrony Środowiska S.A.

26 kwietnia 2023 r.
Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości – szkolenie organizowane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych Szkolenie on-line: Zarządzanie ryzykiem prawnym w banku (kzbs.pl)

4 lutego 2023 r.
Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem prawnym – wykład dla słuchaczy podyplomowych studiów „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobacz; Zarządzanie Ryzykiem W Instytucjach Finansowych studia podyplomowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Przekierowanie do profilu linkedin
„Zapraszam do kontaktu”